Хянах самбар

~

Үйлчлүүлэгчийн нийт илгээсэн үйлчилгээний хүсэлтийг төрлөөр болон ангиллаар харуулах, мөн нийт үйлчилгээний төрөл болон ангиллын тоо.

Үйлчилгээний хүсэлт төлвөөр

  • Нийт-
Хугацаа дөхсөн жагсаалт
Дугаар
Үйлчилгээний нэр
Төрийн үйлчилгээний төв
Төлөв
Явц
Бүртгэсэн огноо

Хоосон


Цааш нь үзэх
Хугацаа хэтэрсэн жагсаалт
Дугаар
Үйлчилгээний нэр
Төрийн үйлчилгээний төв
Төлөв
Явц
Бүртгэсэн огноо

Хоосон


Цааш нь үзэх
Шинэ жагсаалт
Дугаар
Үйлчилгээний нэр
Төрийн үйлчилгээний төв
Төлөв
Явц
Бүртгэсэн огноо

Хоосон


Цааш нь үзэх